FENNO OPTIIKKA LIIKE – REKISTERISELOSTE

 

Asioidessasi Fenno Optiikka liikkeissä, sinun asiakkuudestasi kertyy erilaisia henkilötietoja.  Tällä rekisteriselosteella haluamme kertoa tarkasti, mitä tietoja keräämme ja kuinka käsittelemme sekä säilytämme henkilötietojasi.

 

Rekisterin pitäjä:

Fenno Optiikka ketjuun kuuluva yksityinen optikkoliike. Myymälälistaus ja yhteystiedot saatavilla osoitteessa: https://fennooptiikka.fi/myymalat

Rekisterin nimi:

Fenno Optiikan asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin yhteyshenkilö:

Kunkin liikkeen yksityinen yrittäjä

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään yksittäisessä liikkeessä asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun, rekisterin pitäjän oman toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, asiakassuhteen hoitoon sekä optisten tietojen asetukseen perustuva hoitotietojen säilytysvelvoitteen toteuttamiseen.

 

Asiakkaan suostumus:

Tarjoamme asiakkaillemme liikkeissä erilaisia näönhuoltopalveluja. Näitä palveluja tuottavat optikot, optometristit, silmälääkärit sekä optiset myyjät. Palveluissa tarvittavat tiedot ovat joustavasti käytettävissä eri osapuolilla. Tätä asiakaspalvelua varten pyydämme myymälässä suostumuksen asiakas- ja potilastietojen tallentamista varten. Sinulla on myös mahdollisuus rajoittaa tietojen tallentamista niin halutessasi.

 

Rekisterin tietosisältö, asiakasrekiseri:

Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, hetu, kieli, ammatti, sukupuoli, tieto markkinointiluvasta, kiinnostuskohteet, tieto potilastietojen tallentamisen suostumuksesta sekä ostohistoria. Alaikäisen osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.

 

Rekisterin tietosisältö, potilastiedot:

Optiset tiedot ja potilaan itse antamat terveystiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan hoitotilanteessa antamat tiedot.

Osassa Fenno Optiikka liikkeitä on käytössä asiakasrekisteripäivitys Digi- ja väestötietojärjestelmästä. Päivityksen yhteydessä liikkeisiin päivittyvät muutokset sukunimestä sekä kuolleisuustieto.

 

Säännönmukaisia tietojen luovutuksia ja tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin tietoja säilytetään palomuurein, salasanoin ja hierarkkisin käyttäjätunnuksin suojatussa tietokannassa. Liikkeen tietoteknisen ympäristön suojaus on varmistettu asiantuntijaorganisaation tuella.

Asiakas- ja potilastietojen käsittelystä on tehty tietoturvaohje, jota yhteisesti noudatetaan. Asiakas- ja potilastietoihin on pääsy ainoastaan sellaisilla työntekijöillä, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

 

Rekisterissä olevien tietojen säilytysaika:

Asiakastietoja säilytetään järjestelmässä sen aikaa kuin se asiakkaan hoidon kannalta on tarpeellista.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

  • oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista.
  • oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.
  • oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisella ei ole kuitenkaan vaikutusta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Mikäli henkilö haluaa käyttää edellä selostettuja oikeuksiaan, hänen tulee pyytää tätä rekisterinpitäjältä kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Tämä rekisteriseloste on päivitetty 5.6.2024

 

Löydä lähin optikkosi

Vieraile lähimmässä Fenno Optikkoliikkeessä ja asiantuntijamme mielellään auttavat sinua näkemisen asioissa.